BLOG

NEWS AND BLOGS ABOUT THE DUTCH LANGUAGE

For anyone who wants to stay informed about the Dutch language and our courses Dutch 

INFORMATION ABOUT OUR COURSES DUTCH IN 2021

Nov 13, 2020

Do you already speak Dutch, but would you rather go back to English at work because it makes you feel more confident? Or do you understand Dutch but are you still unable to speak the language properly? If you want to live and work in the Netherlands for a longer period of time, it pays…

Read More

HOW TO GET RID OF THOSE DOUBTS TO LEARN DUTCH?

Oct 12, 2020

Is one of your greatest wishes to learn Dutch? Have you been uncomfortable when you have to speak Dutch and are you tired of that? Or do you want to take steps in your career for which Dutch is useful in the near future? If you intend to learn Dutch, make sure you do it. In this…

Read More

WHY LEARN DUTCH?

Sep 15, 2020

Many people who live and work in the Netherlands wonder whether it is necessary to learn Dutch. English is the language used by many Dutch people and when they don’t onderstand you, they will quickly switch to English. So why should you bother learning Dutch. Ten reasons to learn Dutch     Dutch is a…

Read More
Hoeveel mensen spreken er Nederlands en waar - kaart

Archief

Archives

©2020 | TIJD VOOR TAAL IN ZEELAND | KvK.nummer: 50813412 | BTW id: NL001294691B76

Archief

Archives

©2020 | TIJD VOOR TAAL IN ZEELAND | KvK.nummer: 50813412 | BTW id: NL001294691B76

BLOG

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken ongeveer 24 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende acht miljoen als tweede taal.
Het Nederlands is ook een officiële taal in de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), een politieke en economische unie van de 12 onafhankelijke staten in Zuid-Amerika.

Hoeveel mensen spreken er Nederlands en waar - kaart

De 8e plek in de Europese Unie

Waarschijnlijk heb je er nooit bij stilgestaan, maar wist je dat het Nederlands op de achtste plek in de Europese Unie staat op basis van het aantal moedertaalsprekers?
Er wonen ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland en 6,5 miljoen in België, maar in totaal spreken er zo'n 25 miljoen mensen de taal. Het Nederlands is namelijk een officiële taal in zes landen van de Europese Unie: Nederland, België, Curaçao, Sint-Maarten, Aruba en Suriname, terwijl de Franse Westhoek en de regio rondom de Duitse stad Kleef van oudsher Nederlandstalige gebieden zijn, waar Nederlandse dialecten mogelijk nog gesproken worden door de oudste generaties.

Op de 40e plek van 6000 talen

Het Chinees, met 1,3 miljard moedertaalsprekers is de koploper. Het Engels met 378 miljoen, het Spaans met 442 miljoen, het Hindi met 260 miljoen en het Arabisch met 315 miljoen lopen in het kielzog.
Toch komt het Nederlands van de ruim 6000 talen die in de wereld gesproken worden op de 40e plaats!
Er zijn overigens geen exacte onderzoeksgegevens beschikbaar over het aantal sprekers van het Nederlands. De aantallen zijn dus gebaseerd op schattingen.

Nederlands in het buitenland

Er zijn in totaal ongeveer 15.000 buitenlandse studenten die de taal studeren. En dan zijn er ook nog mensen in Zuid-Afrika en Indonesië die Nederlands leren op school of als onderdeel van een andere studie.
In Nederland is de interesse in de eigen taal veel kleiner. Steeds minder mensen kiezen voor een universitaire studie Nederlands. In het buitenland is de interesse in de taal juist stabiel. En op sommige plekken neemt de belangstelling zelfs toe!
Ongeveer 16 miljoen Nederlanders, 6 miljoen Vlamingen en 400.000 Surinamers spreken thuis Nederlands. Naast Nederland, Antillen en België, wordt het Nederlands ook gesproken in delen van Duitsland en Frankrijk. Het betreft niet overal Algemeen Beschaafd Nederlands. Zo spreken mensen in de omgeving van Duinkerken in Noord-Frankrijk Frans-Vlaams, een dialect van het Nederlands. Het Afrikaans in Zuid-Afrika is afgeleid van het Nederlands. In Namibië spreken mensen daar weer aan variant van, het Namibisch-Afrikaans.

Antillen

Op de Antilliaanse eilanden Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten wordt ook Nederlands gesproken, maar daar neemt het aantal sprekers wel af. Zo leert iedereen op Aruba wel Nederlands op de basisschool, maar spreken de meeste jongeren onderling Papiaments. Het Papiaments is ontstaan uit het Spaans, Portugees, Nederlands, Engels, Frans en Afrikaanse talen.
Op de Bovenwindse eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten kennen de inwoners drie officiële talen, Engels, Papiaments en Nederlands. Op deze eilanden is Engels de huistaal, terwijl hooguit 5 procent van de bevolking Nederlands spreekt.

Suriname en Indonesië

In Suriname beheerst bijna iedereen het Nederlands. Nederlands is voor 60 procent van de Surinamers de moedertaal, naar schatting 90 procent van de bevolking is de taal machtig.
In Indonesië - formeel tot eind 1949 een kolonie van Nederland - spreken sommige ouderen nog Nederlands. Omdat er in veel archieven nog steeds Nederlands bronmateriaal te vinden is, verdiepen ongeveer 20.000 Indonesische studenten zich jaarlijks in de Nederlandse taal.

Historische emigratielanden

Ongeveer 300.000 Australiërs zeggen af te stammen van Nederlanders, maar nog maar weinigen gebruiken het Nederlands ook als voertaal in het gezin. Van de eerste generatie spreekt nog maar 43 procent van deze emigranten Nederlands.
Bij een Canadese volkstelling in 2006 gaven zo'n 158.000 mensen aan Nederlands te spreken. Dit zijn vooral Nederlanders en Vlamingen die in de jaren '50 en '60 naar Canada emigreerden. In Nieuw-Zeeland hebben ongeveer 29.000 mensen het Nederlands als belangrijkste taal in het huishouden.

Verenigde Staten, België en Duitsland

In de Verenigde Staten wonen ongeveer vijf miljoen mensen van Nederlandse afkomst.
De laatste grote emigratie van Nederlanders naar Amerika vond na de Tweede Wereldoorlog plaats. Het Nederlands wordt vandaag de dag, hoewel er veel Amerikanen van Nederlandse afkomst zijn, niet zoveel meer gesproken. Men schat het aantal tussen de 20.000 en 50.000.
Het bekendste buurland waar Nederlands wordt gesproken, is natuurlijk België. Het Nederlands bij onze zuiderburen verschilt in details van het Nederlands in Nederland. De grammatica en de woordenschat zijn in grote lijnen dezelfde, maar er zijn verschillen. Een Belg lacht in zijn baard, een Nederlander in zijn vuistje.
In de Duitse staten Noord-Rijnland-Westfalen en Neder-Saksen is het Nederlands een populaire taal. Veel scholen onderwijzen daar ook Nederlands.

Afrika

Afrikaans is geen Nederlands, maar het lijkt er wél op. Voor Nederlandstaligen is het goed te lezen en redelijk verstaanbaar. En omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. In Zuid-Afrika is het Afrikaans een van de elf officiële talen. Ongeveer 6 miljoen Zuid-Afrikanen spreken het thuis. In Namibië is het de meest gesproken taal. Het heeft daar alleen geen officiële status.
Het Afrikaans is ontstaan uit het Nederlands zoals dat in de 17e eeuw werd gesproken door de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kolonisten in de Kaapkolonie, na de stichting van Kaapstad in 1652. Het is vermengd met het gecreoliseerde Hollands dat de autochtone bewoners, vooral de Khoikhoi, spraken en met de talen van Franse en Duitse kolonisten en de Maleis- en Portugeestalige slaven.
Het Nederlands van de zeventiende eeuw werd dus geëxporteerd naar een geheel nieuw gebied, waar het zich in een nieuwe gemeenschap onder diverse invloeden deels zelfstandig verder ontwikkelde.

Archief

Archives

©2020 | TIJD VOOR TAAL IN ZEELAND | KvK.nummer: 50813412 | BTW id: NL001294691B76

BLOG

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken ongeveer 24 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende acht miljoen als tweede taal.
Het Nederlands is ook een officiële taal in de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), een politieke en economische unie van de 12 onafhankelijke staten in Zuid-Amerika.

Hoeveel mensen spreken er Nederlands en waar - kaart

De 8e plek in de Europese Unie

Waarschijnlijk heb je er nooit bij stilgestaan, maar wist je dat het Nederlands op de achtste plek in de Europese Unie staat op basis van het aantal moedertaalsprekers?
Er wonen ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland en 6,5 miljoen in België, maar in totaal spreken er zo'n 25 miljoen mensen de taal. Het Nederlands is namelijk een officiële taal in zes landen van de Europese Unie: Nederland, België, Curaçao, Sint-Maarten, Aruba en Suriname, terwijl de Franse Westhoek en de regio rondom de Duitse stad Kleef van oudsher Nederlandstalige gebieden zijn, waar Nederlandse dialecten mogelijk nog gesproken worden door de oudste generaties.

Op de 40e plek van 6000 talen

Het Chinees, met 1,3 miljard moedertaalsprekers is de koploper. Het Engels met 378 miljoen, het Spaans met 442 miljoen, het Hindi met 260 miljoen en het Arabisch met 315 miljoen lopen in het kielzog.
Toch komt het Nederlands van de ruim 6000 talen die in de wereld gesproken worden op de 40e plaats!
Er zijn overigens geen exacte onderzoeksgegevens beschikbaar over het aantal sprekers van het Nederlands. De aantallen zijn dus gebaseerd op schattingen.

Nederlands in het buitenland

Er zijn in totaal ongeveer 15.000 buitenlandse studenten die de taal studeren. En dan zijn er ook nog mensen in Zuid-Afrika en Indonesië die Nederlands leren op school of als onderdeel van een andere studie.
In Nederland is de interesse in de eigen taal veel kleiner. Steeds minder mensen kiezen voor een universitaire studie Nederlands. In het buitenland is de interesse in de taal juist stabiel. En op sommige plekken neemt de belangstelling zelfs toe!
Ongeveer 16 miljoen Nederlanders, 6 miljoen Vlamingen en 400.000 Surinamers spreken thuis Nederlands. Naast Nederland, Antillen en België, wordt het Nederlands ook gesproken in delen van Duitsland en Frankrijk. Het betreft niet overal Algemeen Beschaafd Nederlands. Zo spreken mensen in de omgeving van Duinkerken in Noord-Frankrijk Frans-Vlaams, een dialect van het Nederlands. Het Afrikaans in Zuid-Afrika is afgeleid van het Nederlands. In Namibië spreken mensen daar weer aan variant van, het Namibisch-Afrikaans.

Antillen

Op de Antilliaanse eilanden Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten wordt ook Nederlands gesproken, maar daar neemt het aantal sprekers wel af. Zo leert iedereen op Aruba wel Nederlands op de basisschool, maar spreken de meeste jongeren onderling Papiaments. Het Papiaments is ontstaan uit het Spaans, Portugees, Nederlands, Engels, Frans en Afrikaanse talen.
Op de Bovenwindse eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten kennen de inwoners drie officiële talen, Engels, Papiaments en Nederlands. Op deze eilanden is Engels de huistaal, terwijl hooguit 5 procent van de bevolking Nederlands spreekt.

Suriname en Indonesië

In Suriname beheerst bijna iedereen het Nederlands. Nederlands is voor 60 procent van de Surinamers de moedertaal, naar schatting 90 procent van de bevolking is de taal machtig.
In Indonesië - formeel tot eind 1949 een kolonie van Nederland - spreken sommige ouderen nog Nederlands. Omdat er in veel archieven nog steeds Nederlands bronmateriaal te vinden is, verdiepen ongeveer 20.000 Indonesische studenten zich jaarlijks in de Nederlandse taal.

Historische emigratielanden

Ongeveer 300.000 Australiërs zeggen af te stammen van Nederlanders, maar nog maar weinigen gebruiken het Nederlands ook als voertaal in het gezin. Van de eerste generatie spreekt nog maar 43 procent van deze emigranten Nederlands.
Bij een Canadese volkstelling in 2006 gaven zo'n 158.000 mensen aan Nederlands te spreken. Dit zijn vooral Nederlanders en Vlamingen die in de jaren '50 en '60 naar Canada emigreerden. In Nieuw-Zeeland hebben ongeveer 29.000 mensen het Nederlands als belangrijkste taal in het huishouden.

Verenigde Staten, België en Duitsland

In de Verenigde Staten wonen ongeveer vijf miljoen mensen van Nederlandse afkomst.
De laatste grote emigratie van Nederlanders naar Amerika vond na de Tweede Wereldoorlog plaats. Het Nederlands wordt vandaag de dag, hoewel er veel Amerikanen van Nederlandse afkomst zijn, niet zoveel meer gesproken. Men schat het aantal tussen de 20.000 en 50.000.
Het bekendste buurland waar Nederlands wordt gesproken, is natuurlijk België. Het Nederlands bij onze zuiderburen verschilt in details van het Nederlands in Nederland. De grammatica en de woordenschat zijn in grote lijnen dezelfde, maar er zijn verschillen. Een Belg lacht in zijn baard, een Nederlander in zijn vuistje.
In de Duitse staten Noord-Rijnland-Westfalen en Neder-Saksen is het Nederlands een populaire taal. Veel scholen onderwijzen daar ook Nederlands.

Afrika

Afrikaans is geen Nederlands, maar het lijkt er wél op. Voor Nederlandstaligen is het goed te lezen en redelijk verstaanbaar. En omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. In Zuid-Afrika is het Afrikaans een van de elf officiële talen. Ongeveer 6 miljoen Zuid-Afrikanen spreken het thuis. In Namibië is het de meest gesproken taal. Het heeft daar alleen geen officiële status.
Het Afrikaans is ontstaan uit het Nederlands zoals dat in de 17e eeuw werd gesproken door de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kolonisten in de Kaapkolonie, na de stichting van Kaapstad in 1652. Het is vermengd met het gecreoliseerde Hollands dat de autochtone bewoners, vooral de Khoikhoi, spraken en met de talen van Franse en Duitse kolonisten en de Maleis- en Portugeestalige slaven.
Het Nederlands van de zeventiende eeuw werd dus geëxporteerd naar een geheel nieuw gebied, waar het zich in een nieuwe gemeenschap onder diverse invloeden deels zelfstandig verder ontwikkelde.

Archief

Archives

©2020 | TIJD VOOR TAAL IN ZEELAND | KvK.nummer: 50813412 | BTW id: NL001294691B76

BLOG

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken ongeveer 24 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende acht miljoen als tweede taal.
Het Nederlands is ook een officiële taal in de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), een politieke en economische unie van de 12 onafhankelijke staten in Zuid-Amerika.

Hoeveel mensen spreken er Nederlands en waar - kaart

De 8e plek in de Europese Unie

Waarschijnlijk heb je er nooit bij stilgestaan, maar wist je dat het Nederlands op de achtste plek in de Europese Unie staat op basis van het aantal moedertaalsprekers?
Er wonen ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland en 6,5 miljoen in België, maar in totaal spreken er zo'n 25 miljoen mensen de taal. Het Nederlands is namelijk een officiële taal in zes landen van de Europese Unie: Nederland, België, Curaçao, Sint-Maarten, Aruba en Suriname, terwijl de Franse Westhoek en de regio rondom de Duitse stad Kleef van oudsher Nederlandstalige gebieden zijn, waar Nederlandse dialecten mogelijk nog gesproken worden door de oudste generaties.

Op de 40e plek van 6000 talen

Het Chinees, met 1,3 miljard moedertaalsprekers is de koploper. Het Engels met 378 miljoen, het Spaans met 442 miljoen, het Hindi met 260 miljoen en het Arabisch met 315 miljoen lopen in het kielzog.
Toch komt het Nederlands van de ruim 6000 talen die in de wereld gesproken worden op de 40e plaats!
Er zijn overigens geen exacte onderzoeksgegevens beschikbaar over het aantal sprekers van het Nederlands. De aantallen zijn dus gebaseerd op schattingen.

Nederlands in het buitenland

Er zijn in totaal ongeveer 15.000 buitenlandse studenten die de taal studeren. En dan zijn er ook nog mensen in Zuid-Afrika en Indonesië die Nederlands leren op school of als onderdeel van een andere studie.
In Nederland is de interesse in de eigen taal veel kleiner. Steeds minder mensen kiezen voor een universitaire studie Nederlands. In het buitenland is de interesse in de taal juist stabiel. En op sommige plekken neemt de belangstelling zelfs toe!
Ongeveer 16 miljoen Nederlanders, 6 miljoen Vlamingen en 400.000 Surinamers spreken thuis Nederlands. Naast Nederland, Antillen en België, wordt het Nederlands ook gesproken in delen van Duitsland en Frankrijk. Het betreft niet overal Algemeen Beschaafd Nederlands. Zo spreken mensen in de omgeving van Duinkerken in Noord-Frankrijk Frans-Vlaams, een dialect van het Nederlands. Het Afrikaans in Zuid-Afrika is afgeleid van het Nederlands. In Namibië spreken mensen daar weer aan variant van, het Namibisch-Afrikaans.

Antillen

Op de Antilliaanse eilanden Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten wordt ook Nederlands gesproken, maar daar neemt het aantal sprekers wel af. Zo leert iedereen op Aruba wel Nederlands op de basisschool, maar spreken de meeste jongeren onderling Papiaments. Het Papiaments is ontstaan uit het Spaans, Portugees, Nederlands, Engels, Frans en Afrikaanse talen.
Op de Bovenwindse eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten kennen de inwoners drie officiële talen, Engels, Papiaments en Nederlands. Op deze eilanden is Engels de huistaal, terwijl hooguit 5 procent van de bevolking Nederlands spreekt.

Suriname en Indonesië

In Suriname beheerst bijna iedereen het Nederlands. Nederlands is voor 60 procent van de Surinamers de moedertaal, naar schatting 90 procent van de bevolking is de taal machtig.
In Indonesië - formeel tot eind 1949 een kolonie van Nederland - spreken sommige ouderen nog Nederlands. Omdat er in veel archieven nog steeds Nederlands bronmateriaal te vinden is, verdiepen ongeveer 20.000 Indonesische studenten zich jaarlijks in de Nederlandse taal.

Historische emigratielanden

Ongeveer 300.000 Australiërs zeggen af te stammen van Nederlanders, maar nog maar weinigen gebruiken het Nederlands ook als voertaal in het gezin. Van de eerste generatie spreekt nog maar 43 procent van deze emigranten Nederlands.
Bij een Canadese volkstelling in 2006 gaven zo'n 158.000 mensen aan Nederlands te spreken. Dit zijn vooral Nederlanders en Vlamingen die in de jaren '50 en '60 naar Canada emigreerden. In Nieuw-Zeeland hebben ongeveer 29.000 mensen het Nederlands als belangrijkste taal in het huishouden.

Verenigde Staten, België en Duitsland

In de Verenigde Staten wonen ongeveer vijf miljoen mensen van Nederlandse afkomst.
De laatste grote emigratie van Nederlanders naar Amerika vond na de Tweede Wereldoorlog plaats. Het Nederlands wordt vandaag de dag, hoewel er veel Amerikanen van Nederlandse afkomst zijn, niet zoveel meer gesproken. Men schat het aantal tussen de 20.000 en 50.000.
Het bekendste buurland waar Nederlands wordt gesproken, is natuurlijk België. Het Nederlands bij onze zuiderburen verschilt in details van het Nederlands in Nederland. De grammatica en de woordenschat zijn in grote lijnen dezelfde, maar er zijn verschillen. Een Belg lacht in zijn baard, een Nederlander in zijn vuistje.
In de Duitse staten Noord-Rijnland-Westfalen en Neder-Saksen is het Nederlands een populaire taal. Veel scholen onderwijzen daar ook Nederlands.

Afrika

Afrikaans is geen Nederlands, maar het lijkt er wél op. Voor Nederlandstaligen is het goed te lezen en redelijk verstaanbaar. En omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. In Zuid-Afrika is het Afrikaans een van de elf officiële talen. Ongeveer 6 miljoen Zuid-Afrikanen spreken het thuis. In Namibië is het de meest gesproken taal. Het heeft daar alleen geen officiële status.
Het Afrikaans is ontstaan uit het Nederlands zoals dat in de 17e eeuw werd gesproken door de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kolonisten in de Kaapkolonie, na de stichting van Kaapstad in 1652. Het is vermengd met het gecreoliseerde Hollands dat de autochtone bewoners, vooral de Khoikhoi, spraken en met de talen van Franse en Duitse kolonisten en de Maleis- en Portugeestalige slaven.
Het Nederlands van de zeventiende eeuw werd dus geëxporteerd naar een geheel nieuw gebied, waar het zich in een nieuwe gemeenschap onder diverse invloeden deels zelfstandig verder ontwikkelde.

Archief

Archives

©2020 | TIJD VOOR TAAL IN ZEELAND | KvK.nummer: 50813412 | BTW id: NL001294691B76