Cursus Nederlands voor Bedrijven

Hebben uw werknemers moeite met de Nederlandse taal? En willen ze graag Nederlands leren? Dan snijdt het mes aan twee kanten en is het tijd voor een speciale cursus Nederlands voor bedrijven: ‘Nederlands op de werkvloer’

Nederlands op de werkvloer

Waarom Nederlands

Als uw werknemers moeite met de Nederlandse taal hebben, kan dit grote gevolgen hebben voor de veiligheid, productiviteit, inzetbaarheid en de sfeer op de werkvloer. Het kan ook leiden tot meer ziekteverzuim.

Werkgevers en uitleners van arbeidskrachten hebben voordeel en een financieel belang bij het investeren in een taaltraining Nederlands voor hun medewerkers.

Geef uw werknemers daarom op voor de op bedrijven gerichte cursus ‘Nederlands op de werkvloer’  bij Tijd voor Taal in Utrecht en ervaar het verschil!

Aanpak

Wij gaan verder dan alleen het leren van de Nederlandse taal. We richten ons vooral op het optimaliseren van de combinatie werken, leren en leven. 

Het gaat erom dat uw werknemers zichzelf beter kunnen redden in verschillende situaties, maar vooral dat ze beter functioneren op de werkvloer. Werknemers worden daardoor breder inzetbaar.

U kunt zelf aangeven hoe u de training wilt indelen en hoeveel lesuren per week u wilt afnemen. Ook kunt u bepalen of de lessen in-company of op een andere locatie plaatsvinden.

Taallessen

Nederlands leren spreken en schrijven is alleen mogelijk als uw medewerkers een goede grammaticale basis hebben. Daarom zijn de lessen Nederlands altijd verdeeld in een grammaticablok en een conversatieblok.

Elke keer leren uw medewerkers een grammaticaal item dat zij daarna direct toepassen tijdens de conversatielessen

De docent gebruikt concrete situaties op de werkvloer om hen de taal te leren.

De cursus Nederlands op de werkvloer is dus gericht op de praktijk.

Cursussen Nederlands (NT2) voor bedrijven in Utrecht
Cursussen Nederlands (NT2) voor bedrijven in Utrecht
Cursussen Nederlands (NT2) voor bedrijven in Utrecht

Subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor scholing die tot betere taalvaardigheid van uw werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie u samenwerkt, of werknemers waarmee u een minder duurzame arbeidsrelatie heeft. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft (NT1) of dat het een arbeidsmigrant is. U kunt de subsidie gebruiken voor  een of meerdere opleidingstrajecten. Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid en het verbeteren van de basis vaardigheden.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wilt u in 2024 of daarna ook subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van ‘Tel mee met Taal als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.

Lees meer >

Deze bedrijven kozen tijd voor taal in UTRECHT